Cena a podmínky spolupráce

Konzultace/masáž trvá 60 minut, podle vaší potřeby lze předem domluvit 1,5 nebo 2h.

Četnost sezení se odvíjí od potřeb a možností klienta.

Cena za 60 minut je 1000 Kč, za 90 minut 1400 Kč, za 120 minut 1700 Kč.

V případě opožděného příchodu nelze sezení prodlužovat.

Sezení zrušené méně než 48 hodin před domluveným termínem hradí klient v plné výši.

Dodržování mlčenlivost je samozřejmostí. Výjimku tvoří pouze konzultace se supervizorem (pro zkvalitnění práce), který je taktéž vázán mlčenlivostí, situace trestného činu a stav akutního ohrožení klienta či jiné osoby.