Body-psychoterapie

Body-psychoterapie (též bodyterapie, psychoterapie zaměřená na tělo) chápe lidskou existenci jako prolínání duševních a tělesných procesů, lidské tělo vnímá jako místo ukládání a zpracovávání osobních zkušeností i s jejich emočním doprovodem.

V důsledku dlouhodobého stresu nebo nedostatečného zpracování traumatické události dochází k chronickému stažení či naopak ochabnutí částí těla, bolestem, únavě a celé škále psychických obtíží.

Vzhledem k tělesnému ukotvení psychiky přináší pouhá verbální terapie jen omezené výsledky. Naproti tomu spojení verbálního a na tělo zaměřeného přístupu otevírá možnost pro oslovení veškerých témat naší osobní historie. Biodynamická body-psychoterapie je pak součástí širšího proudu na tělo orientované terapie. Biodynamicky orientovaný terapeut obrací klientovu pozornost k jeho tělesným pocitům, pomáhá mu objevovat jejich kořeny - staré frustrace, deficity či nedostatečně zpracovaná traumata, negativně ovlivňující náš současný život. Klient je znovu a nově zpracovává v bezpečí terapeutického prostředí tak, aby tato minulá zranění byla zvědoměna, uzavřena a zhojena. Uzdravením minulosti odkládá klient její zátěž a nevědomý vliv a získává svobodu a odvahu pro přítomnost a budoucnost.

Biodynamická body-psychoterapie patří k hlubinným přístupům. Nepracuje pouze na vymizení symptomu, ale zajímá se i o příčiny jeho vzniku a léčí toto konkrétní zranění. Nenabízí "bleskový servis", ale cestu k trvalé úzdravě těla i mysli, k plnosti a radosti. Díky vlastní zkušenosti individuální terapie zaměřené na tělo mohu osobně dosvědčit účinnost a výživnost tohoto přístupu.

Zásadním aspektem bodyterapie je otevřený, pravdivý a respektující vztah mezi terapeutem a klientem. Terapeut není odtažitým, hodnotícím a interpretujícím expertem, ale fundovaným a empatickým průvodcem zodpovědným za bezpečný průběh každé sese.